10 กรรมสิทธิ์ขั้นพื้นฐานคอนโดที่คนเป็นเจ้าของต้องรู้!!

Last updated: 11 ก.ย. 2566  |  802 จำนวนผู้เข้าชม  | 

10กรรมสิทธิขั้นพื้นฐานคอนโดที่คนเป็นเจ้าของต้องรู้

ในยุคที่ใครหลาย ๆ คน กำลังมองหาที่อยู่อาศัยกันเป็นจำนวนมาก การเลือกซื้อคอนโดใหม่ หรือ คอนโดมือสอง ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนยุคปัจจุบัน แต่หลังจากการเลือกซื้อคอนโดใหม่ได้แล้วนั้น เรื่องที่จำเป็นต้องศึกษาและควรรู้นั่นก็คือ สิทธิพื้นฐานและกรรมสิทธิ์คอนโดเบื้องต้น ซึ่งวันนี้ทางลีโอวูดได้นำ 10 สิทธิพื้นฐานและกรรมสิทธิ์สำหรับชาวคอนโดในปัจจุบันและในอนาคตมาฝากกัน

สำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดใหม่ทุกคน จะได้รับเอกสารยืนยันจากหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 เป็นการถือสิทธิ์ร่วมกับเจ้าของโครงการในทุกพื้นที่ของคอนโดไม่ว่าจะเป็น ทรัพย์ส่วนกลางหรือทรัพย์ส่วนบุคคลอย่างห้องชุดที่ซื้อ หากเกิดได้รับเหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นกับคอนโด ผู้ซื้อจะได้ส่วนแบ่งจากโครงการคอนโดที่ซื้อเช่นกัน


 

1. ผู้ซื้อและผู้ขาย มีกรรมสิทธิ์คอนโด เป็นเจ้าของร่วมกัน
เมื่อคุณได้ทำการซื้อคอนโดใหม่และเป็นเจ้าของเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว แต่พบว่าการบริหารงานของคอนโดมีข้อผิดพลาด มีข้อบกพร่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่าง ๆ ดังนั้นกรรมสิทธิ์คอนโดทั้งข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดให้อำนาจแก่ที่ประชุมใหญ่ สำหรับเจ้าของร่วม (ผู้ซื้อและผู้ขาย) สามารถแต่งตั้งหรือถอดถอน คณะกรรมการ หรือผู้จัดการนิติบุคคลได้ทันที

2. กรรมสิทธิ์คอนโดในการจัดตั้งนิติบุคคล จำเป็นต้องมีผู้ซื้อและผู้ขาย เข้าร่วมประชุม
สำหรับการจัดตั้งนิติบุคคล ผู้ซื้อและผู้ขายมีหน้าที่ตรวจสอบกำกับดูแลมอบนโยบายการบริหารงาน และจัดตั้งนิติบุคคล โดยตามรายละเอียด พ.ร.บ. อาคารชุด กำหนดให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ทั้งนี้ทุกนิติฯ จำเป็นต้องมีอยู่ทุกที่ กรรมการจะเป็นทั้งตัวแทนฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขาย มีอำนาจควบคุมตรวจสอบดูแลมอบนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมหลังจากที่ได้มีการประชุมใหญ่ก่อนหน้านั่นเอง

3.กรรมสิทธิ์คอนโดของผู้ซื้อมีสิทธิในการตกแต่งห้องชุดได้
สำหรับกรรมสิทธิ์คอนโดข้อนี้ ผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วว่าหากได้ทำการซื้อคอนโดใหม่สามารถตกแต่งห้องชุดได้ แต่ต้องทำการแจ้งนิติบุคคลทุกครั้งด้วยเช่นกัน

 

4. กรรมสิทธิ์คอนโดของผู้ซื้อไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกคอนโด
สำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดใหม่และมีแพลนกำลังที่จะตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกคอนโด ในมุมของกำแพงทางเดิน ผนังคอนโดในพื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงประตูคอนโดและอีกฝั่งของระเบียงห้องของเราด้วย จะถือว่ากระทำความผิดตามข้อบังคับ มีโทษปรับเป็นเงิน 100,000 ขึ้นไป หากใครที่เพิ่งซื้อคอนโดใหม่และยังไม่แน่ใจในสิทธิข้อดีก่อนทำการตกแต่งใด ๆ สามารถแจ้งหรือถามทางนิติให้มั่นใจก่อน

5.การเปลี่ยนแปลงค่าส่วนกลาง
อีกหนึ่งกรรมสิทธิ์คอนโดที่ผู้อาศัยต้องรู้ คือ เจ้าของร่วมสามารถลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ตามข้อบังคับและกฎหมาย และแจ้งว่าทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงค่าส่วนกลาง หากในที่ประชุมเสียงไม่เห็นด้วยเกินครึ่งก็จะถูกปัดตก

6.กรรมสิทธิ์คอนโดและสิทธิของผู้ซื้อในการดูบัญชี รายรับ-รายจ่าย
ผู้จัดการนิติบุคคลมีหน้าที่ดูแลงบบัญชีรายรับรายจ่ายของคอนโด สำหรับผู้ที่ซื้อคอนโดใหม่และเป็นเจ้าของแล้วมีสิทธิที่จะเรียกดูได้ โดยผู้จัดการนิติบุคคลต้องมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หากฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด จะถูกปรับไม่น้อยกว่า 50,000 บาทและปรับอีก 500 บาท จนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง

 

7. กรรมสิทธิ์คอนโด ผู้ซื้อมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการนิติบุคคลได้
หากคุณเป็นหนึ่งคนที่อยากมีส่วนในการรับผิดชอบในส่วนงานด้านต่าง ๆ ของทางคอนโดนั้น การสมัครเป็นกรรมการนิติบุคคลหากมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับและกฎหมายอาคารชุดกำหนด ก็สามารถสมัครเป็นกรรมการนิติบุคคลได้เลย

8. สิทธิของผู้ซื้อในการแสดงความคิดเห็น
ผู้ซื้อสามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำแนวทางปฏิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล หรือที่ประชุมเจ้าของร่วมได้ทุกเมื่อ

9. สิทธิของผู้ซื้อในการกำหนดกฎระเบียบในคอนโด
กรรมสิทธิ์คอนโด นี้สามามองได้ว่าแต่ละคอนโดมีกฎและข้อบังคับที่แตกต่างกัน โดยที่ผู้ที่ซื้อคอนโดสามารถกำหนดกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือทรัพย์ส่วนบุคคลเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ

10. สิทธิของผู้ซื้อในการยกเลิกนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลใหม่
ผู้ที่ซื้อคอนโดใหม่หรือเป็นเจ้าของอยู่แล้วสามารถร่วมลงมติในที่ประชุมใหญ่ เพื่อยกเลิกนิติบุคคลหากมีการกระทำผิดกฎตามที่ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กำหนดจากคะแนนเสียงที่กำหนดไว้ รวมไปถึงการเปลี่ยนนิติบุคคลเมื่อหมดสัญญาด้วย

ทั้งนี้การตัดสินในสำหรับการซื้อคอนโดใหม่นับว่าเป็นเรื่องราวเริ่มต้นที่ดีกับใครหลาย ๆ คนดังนั้นอย่าลืมศึกษาสิทธิของตนเองเพื่อให้เสียผลประโยชน์น้อยที่สุด หากคุณเลือกที่ที่ถูกใจแล้วการตกแต่งภายก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม มองหาสินค้าพื้นหรือประตูคุณภาพดี ลีโอวูดยินดีให้บริการ เพราะเราคือผู้นำในการผลิต นำเข้า และจัดจำหน่าย พื้นไม้ลามิเนต พื้นไม้SPC พื้นไม้เอ็นจิเนียร์ ประตูไม้เมลามีน วงกบไม้ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการมานานกว่า 50 ปี สนใจดูสินค้า >>คลิกที่นี่

----------------------------------
LEOWOOD ศูนย์รวมพื้นไม้ และประตู
สนใจสินค้าพร้อมบริการติดตั้ง สอบถามได้ที่ https://lin.ee/rtOXJY2

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้