Firmly Stair


บันไดไม้ยางพารา FJL


ทำไมต้องบันไดไม้ยางพารา FJL ?
ไม้บันไดไม้ยางพารา อัดประสานแบบ FJL

  1. สวยงาม ด้วยไม้ยางพาราธรรมชาติ 100%
  2. แข็งแรง ด้วยโครงสร้างแบบอัดประสาน FJL
  3. ทนทาน ด้วยเทคนิคการอบ-อัดน้ำยาที่ได้มาตรฐาน
  4. โดดเด่น ด้วยจมูกบันไดลบมุม 3 ด้าน
  5. สะดวก ในการติดตั้งปรับขนาดและทำสีได้ตามต้องการ
  6. มีให้เลือก ทั้งแบบทำสี และไม่ทำสี