วิธีการสมัครสมาชิกและสั่งซื้อ

 

เงื่อนไขการเปลี่ยนและคืนสินค้า


1. ลูกค้าต้องตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนรับสินค้า หากลูกค้าเซ็นรับสินค้าแล้วจะไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี

2. หากพบว่าสินค้าเสียหายจากการขนส่งให้ปฎิเสธรับสินค้า ในกรณีนี้บริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า

3. หากพบว่าสินค้าเสียหายจากการผลิต บริษัทยืนดีเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้า

4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะเปลี่ยนรายการสินค้าเอง
Powered by MakeWebEasy.com