เรามีบริการอะไรให้บ้าง ?
 บริการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต


การเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต
- ตรวจสอบความเป็นแอ่ง นูนของพื้นคอนกรีต   ความต่างระดับต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ในระยะทุก 2 เมตร
- ความชื้นของคอนกรีต  ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของคอนกรีตต้องน้อยกว่า 10%
- ผิวหน้าของพื้นคอนกรีตต้องเรียบ
- พื้นคอนกรีตที่พร้อมสำหรับการติดตั้ง ต้อง ไม่มี คราบน้ำมัน, เศษหิน, ทราย, ก้อนปูน  บริเวณผิวหน้า

ขั้นตอนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต
1.รองพื้นด้วยแผ่น PE โฟม ฟิล์มเพื่อกันความชื้น
2.ติดตั้งไม้โดยเว้นระยะห่างจากผนัง 12-15 มิลลิเมตร
3.ติดตั้งไม้พื้นด้วยระบบ Click Lock
4.หลังจากติดตั้งไม้พื้นเสร็จทั้งห้อง ทำการเก็บช่องว่างระหว่างไม้กับผนังด้วยบัวเชิงผนังหรือตัวจบ

ค่าแรงติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต
- ค่าติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต (ราคารวม PE โฟมฟิล์มรองพื้น บัวหรือตัวจบงาน) 300 บาท / ตารางเมตร **กรณีติดตั้งต่ำกว่า 20 ตารางเมตร คิดขั้นต่ำ 20 ตารางเมตร

 บริการติดตั้งพื้นไม้ทำสีสำเร็จ

การเตรียมพื้นที่ก่อนการติดตั้งพื้นจริงทำสีสำเร็จ
- ตรวจสอบความเป็นแอ่ง นูนของพื้นคอนกรีต   ความต่างระดับต้องไม่เกิน 3 มิลลิเมตร ในระยะทุก 2 เมตร 
- ความชื้นของคอนกรีต  ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของคอนกรีตต้องน้อยกว่า 10% 
- ผิวหน้าของพื้นคอนกรีตต้องเรียบ 
- พื้นคอนกรีตที่พร้อมสำหรับการติดตั้ง ต้อง ไม่มี คราบน้ำมัน  เศษหิน  ทราย  ก้อนปูน  บริเวณผิวหน้า

ค่าแรงติดตั้งพื้นไม้จริงทำสีสำเร็จ
1.ค่าติดตั้งระบบลอยตัว แบบทากาวร่องลิ้น (รวมค่า PE โฟมฟิล์มรองพื้น กาว และบัว)  300 บาท / ตารางเมตร
2.ค่าติดตั้งไม้พื้นบนแผ่นไม้อัด และยึดด้วยตะปู + กาว (ราคารวมแผ่นพลาสติก ตะปูกาวและบัว แต่ยังไม่รวมค่าไม้อัด)  400 บาท / ตารางเมตร
3.ค่าติดตั้งไม้พื้นด้วยกาว PU บนพื้นคอนกรีต (ราคารวมค่ากาว PUและบัวแล้ว)  650 บาท / ตารางเมตร
4.ค่าแรงติดตั้งไม้อัด หรือ Smart Board ความหนาไม่เกิน 10-12 มิลลิเมตร 120 บาท / ตารางเมตร
5.ค่าแรงติดตั้งบัว และตัวจบต่างๆเพิ่ม (นอกพื้นที่)  100 บาท / เมตร
หมายเหตุ : กรณีติดตั้งต่ำกว่า 20 ตารางเมตร คิดขั้นต่ำ 20 ตารางเมตร
บริการติดตั้งประตู

ขั้นตอนการติดตั้งประตู
ตรวจช่องปูนให้ได้ฉาก เผื่อด้านข้าง 1 เซนติเมตร ด้านบน 0.5 เซนติเมตร
•หากช่องปูนห่างมาก ให้เสริมไม้ให้ชิดวงกบมากที่สุด เช็คระยะช่องไฟให้ใกล้เคียงกันก่อนจะยิงสกรู ยึดวงกบข้างผนังปูนเพื่อกันไม่ให้วงกบแตก โก่ง งอ
•การติดตั้งประตูพร้อมวงกบควรให้ปูนเซ็ทตัวก่อน จึงติดตั้ง เพื่อป้องกันความชื้น
•หากมีการตัดแต่งบาน ควรมีการเก็บสีทันที เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ประตู จะทำให้ประตูบวม
•ควรใส่ลูกบิดทันที เพื่อป้องกันลมพัดประตูกระแทกกับวงกบทำให้บานประตูเสียหายได้
หมายเหตุ : เพื่อยืดอายุการใช้งาน บานประตูไม่ควรโดนน้ำหรือแดดโดยตรงอย่างต่อเนื่อง
Powered by MakeWebEasy.com