เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

กรุงเทพ : 3-5 วันทำการ (หลังวันโอนเงิน) ตัดรอบ 12.00น.

ต่างจังหวัด : ตัดรอบ ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี ก่อน 11.00น. สินค้าจะถูก ส่งออก ทุกวันอังคารและวันศุกร์ (ตามลำดับ) ระยะเวลาจัดส่ง 5-7 วันทำการ

ตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนเซ็นรับ

หากสินค้าอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ลูกค้าสามารถปฏิเสธการรับสินค้าจากขนส่งได้ ถ่ายรูปสินค้าที่ชำรุดแล้วแจ้งสินค้าเสียหายได้ที่เบอร์ 091-174-7777 หรือแจ้งผ่านช่องทางLine : @Leowood หากเซ็นรับสินค้าแล้วพบว่าสินค้าชำรุด เสียหาย ในภายหลัง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยนคืน

เงื่อนไขรับประกันสินค้าลีโอวูด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันไม้พื้นสำเร็จรูป Laminate flooring
1. บริษัท ลีโอวูด จำกัด (มหาชน) ขอให้การรับประกันไม้พื้น เป็นเวลา 15 ปีสำหรับพื้นผิวไม้สำเร็จรูปลามิเนต ซึ่งทนทานต่อรอยขูดขีดโดยการรับประกันเริ่มนับจากวันที่มีการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อ กับ บริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯและมีการชำระเงินครบถ้วน

2. การติดตั้งไม้พื้น ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สภาพพื้นที่จะติดตั้งต้องเรียบและได้ระดับต้องเว้นระยะขอบระหว่างไม้พื้นกับผนังโดยรอบพื้นที่ประมาณ 10-15 มิลลิเมตร

3. ไม้พื้น ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญหรือตามคำแนะนำการติดตั้งของทางบริษัทฯ เหมาะสำหรับใช้งานภายในที่พักอาศัยหรือพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ ได้แก่ ห้องพักในโรงแรม, คอนโด หรือบ้านเช่า (Guest house)เท่านั้นกรณีใช้งานในพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ที่มีการใช้งานหนัก ได้แก่ ล๊อบบี้ในโรงแรม, ทางเดินในห้างสรรพสินค้า,สนามกีฬา หรือสภาพพื้นที่ที่เปียกขึ้น เช่น ห้องน้ำ, ห้องซาวน่า ถือว่านอกเหนือขอบข่ายรับประกัน

4. ผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบความชำรุดเสียหายของสินค้าทั้งก่อนและขณะติดตั้งกรณีมีการนำสินค้าที่ชำรุดหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ไปติดตั้งทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ติดตั้งยอมรับสภาพของสินค้าและถือว่าการ รับประกันเป็นโมฆะ อยู่นอกเหนือการรับประกัน

5. เงื่อนไขที่อยู่นอกขอบข่ายการรับประกัน

    5.1. ความเสียหายอันเกิดจากการกองเก็บไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
    5.2. ความเสียหายอันเกิดจากความละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
    5.3. ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย หรือภัยจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหว ฯลฯ หรือความเสียหายอันเกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมี แม้การเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระหว่างการรับประกันก็ตาม
    5.4. ความเสียหายที่เกิดจากการขยายตัวของไม้  อันเนื่องมาจากการปิดห้องไม่ได้ใช้งานทำให้ภายในห้องไม่มีอากาศถ่ายเท หรือ เกิดการอบมีความร้อนสูงในห้อง
    5.5. ในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงควรป้องกันแสงแดดไม่ให้สัมผัสไม้พื้นโดยตรงเป็นเวลานาน   ซึ่งอาจทำให้สีของไม้พื้นซีดจางหรือมีการยืดหดตัวที่มากกว่าปกติ
    5.6. ควรรองปุ่มยาง หรือ สักหลาด ใต้ขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ซึ่งจะมีผลต่อผิวเคลือบของไม้พื้นความเสียหายดังกล่าว ให้ถือว่านอกเหนือขอบข่ายการรับประกัน
    5.7. ความเสียหายของไม้พื้นที่เกิดจากของมีคมและล้อเลื่อนที่เป็นพลาสติกแข็งหรือล้อยางที่เสื่อมสภาพกดทับหรือลากผ่านไม้พื้น
    5.8. ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการใช้งานไม่ปกติหรือไม่ถูกวิธีและขาดการดูแลรักษาพื้นผิวไม้ตามคำแนะนำ โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือวิธีทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
    5.9. การรับประกันสินค้า ไม่รับประกันในกรณีใด ๆ ที่เกิดจากความประมาท ทำให้สินค้าชำรุดเสียหาย รวมถึงสึกหรอจากอายุการใช้งานปกติ

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบสภาพสถานที่บริเวณพื้นที่ที่ชำรุดเสียหาย ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

7. การรับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งสินค้า สภาพการบรรจุหีบห่อดั้งเดิมที่มาจากผู้ผลิต

8. การเรียกร้องสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ต้องแจ้งภายใน 15 วัน หลังจากที่พบข้อบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกันหากเกินระยะเวลาดังกล่าว

9. กรณีที่เกิดความเสียหายภายใต้ขอบข่ายการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้าและติดตั้งไม้พื้นโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรื้อพื้นเดิม , ความเสียหายที่เกิดจากการรื้อถอนการติดตั้งกลับ และค่าอุปกรณ์จบงาน ฯลฯ )

10. ในกรณีที่สินค้าที่ชำรุดเสียหาย ไม่มีสำรองหรือยกเลิกการผลิต ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าประเภทเดียวกันในราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อเคยซื้อไปและได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขการรับประกันตามเอกสารฉบับนี้ โดยต้องเป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายอยู่ **

11. การประกันสินค้าทางบริษัทฯ จะให้การรับประกันเฉพาะผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้สินค้าคนแรกเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่อการรับประกันให้กับบุคคลอื่นๆ  และทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากไม่มีใบรับประกันมาแสดง หรือ ใบรับประกันมีรอยขีดฆ่า แก้ไขหรือไม่มีการประทับตราของผู้แทนจำหน่าย

12. การรับประกันสิ้นสุดอายุเมื่อใบรับประกันหมดอายุ สูญหาย และ/หรือสินค้าเสียหายตามเงื่อนไขข้างต้น

เงื่อนไขรับประกันไม้พื้น SPC ลีโอวูด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันไม้พื้นสำเร็จรูปลีโอวูด

1. บริษัท ลีโอวูด จำกัด (มหาชน) ขอให้การรับประกันความเสียหายจากน้ำและการทำลายของปลวกมอด เป็นเวลา 15 ปี โดยการรับประกันเริ่มนับจากวันที่มีการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อ กับ บริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯ   และมีการชำระเงินครบถ้วน

2. การติดตั้งไม้พื้น SPC ลีโอวูด ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สภาพพื้นที่จะติดตั้งต้องเรียบและได้ระดับ ต้องเว้นระยะขอบระหว่างไม้พื้นกับผนังโดยรอบพื้นที่ประมาณ 10 มิลลิเมตร  

3. ไม้พื้น SPC ลีโอวูดต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญหรือตามคำแนะนำการติดตั้งของทางบริษัทฯ เหมาะสำหรับใช้งานภายในที่พักอาศัยหรือพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ได้แก่ห้องพักในโรงแรม, คอนโดหรือบ้านเช่า (Guest house) เท่านั้นกรณีใช้งานในพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ที่มีการใช้งานหนักได้แก่ล๊อบบี้ในโรงแรม, ทางเดินในห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬาถือว่านอกเหนือขอบข่ายรับประกัน

4. ผู้ติดตั้งจะต้องตรวจสอบความชำรุดเสียหายของสินค้า ทั้งก่อนและขณะติดตั้งไม้พื้น SPC ลีโอวูด กรณีมีการนำสินค้าไปติดตั้ง ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ติดตั้งยอมรับความชำรุดหรือสภาพของสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ ทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนสินค้าใหม่

5. เงื่อนไขที่อยู่นอกขอบข่ายการรับประกัน
    5.1. ความเสียหายอันเกิดจากการกองเก็บไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
    5.2. ความเสียหายอันเกิดจากความละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
    5.3. ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย หรือภัยจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือแผ่นดินไหว ฯลฯ หรือความเสียหายอันเกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมี แม้การเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระหว่างการรับประกันก็ตาม
    5.4. ความเสียหายที่เกิดจากการขยายตัวของไม้  อันเนื่องมาจากการปิดห้องไม่ได้ใช้งานทำให้ภายในห้องไม่มีอากาศถ่ายเท หรือ เกิดการอบมีความร้อนสูงในห้อง
    5.5. ในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงควรป้องกันแสงแดดไม่ให้สัมผัสไม้พื้นโดยตรงเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้สีของไม้พื้นซีดจางหรือมีการยืดหดตัวที่มากกว่าปกติ
    5.6. ควรรองปุ่มยาง หรือ สักหลาด ใต้ขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ซึ่งจะมีผลต่อผิวเคลือบของไม้พื้น ความเสียหายดังกล่าว ให้ถือว่านอกเหนือขอบข่ายการรับประกัน
    5.7. ความเสียหายของไม้พื้นที่เกิดจากของมีคมและล้อเลื่อนที่เป็นพลาสติกแข็งหรือล้อยางที่เสื่อมสภาพกดทับหรือลากผ่านไม้พื้น
    5.8. ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการใช้งานไม่ปกติหรือไม่ถูกวิธีและขาดการดูแลรักษาพื้นผิวไม้ตามคำแนะนำ โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือวิธีทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
    5.9. การรับประกันสินค้า ไม่รับประกันในกรณีใด ๆ ที่เกิดจากความประมาท ทำให้สินค้าชำรุดเสียหาย รวมถึง สึกหรอจากอายุการใช้งานปกติ

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบสภาพสถานที่บริเวณพื้นที่ที่ชำรุดเสียหาย ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

7. การรับประกันสินค้าเฉพาะกรณีที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งสินค้า สภาพการบรรจุหีบห่อดั้งเดิมที่มาจากผู้ผลิต

8. การเรียกร้องสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ต้องแจ้งภายใน 15 วัน หลังจากที่พบข้อบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกันหากเกินระยะเวลาดังกล่าว

9. กรณีที่เกิดความเสียหายภายใต้ขอบข่ายการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้าและติดตั้งไม้พื้นโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรื้อพื้นเดิม , ความเสียหายที่เกิดจากการรื้อถอนการติดตั้งกลับ และค่าอุปกรณ์จบงาน ฯลฯ )

10.  ในกรณีที่สินค้าที่ชำรุดเสียหาย ไม่มีสำรองหรือยกเลิกการผลิต ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าประเภทเดียวกันในราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อเคยซื้อไปและได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขการรับประกันตามเอกสารฉบับนี้ โดยต้องเป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายอยู่ **

11.  การประกันสินค้าทางบริษัทฯ จะให้การรับประกันเฉพาะผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้สินค้าคนแรกเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่อการรับประกันให้กับบุคคลอื่นๆ  และทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากไม่มีใบรับประกันมาแสดง หรือ ใบรับประกันมีรอยขีดฆ่า แก้ไขหรือไม่มีการประทับตราของผู้แทนจำหน่าย

12.  การรับประกันสิ้นสุดอายุเมื่อใบรับประกันหมดอายุ สูญหาย และ/หรือ สินค้าเสียหายตามเงื่อนไขข้างต้น

หมายเหตุ ถึงแม้ว่าไม้พื้น SPC ลีโอวูด จะมีคุณสมบัติทนชื้น แต่ทางบริษัทฯ ไม่แนะนำให้ทำการติดตั้งสินค้าในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือมีน้ำขัง  เนื่องจากอาจเกิดเชื้อราบริเวณด้านล่างหรือพื้นผิวของสินค้า  ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้งานได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกันไม้พื้นเอ็นจิเนียร์
1. บริษัท ลีโอวูด จำกัด (มหาชน)  ขอให้การรับประกันการความเสียหายจากการหลุดร่อนของผิวหน้าไม้โอ๊ค เป็นเวลา 5 ปี โดยการรับประกันเริ่มนับจากวันที่มีการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อ กับ บริษัทฯ หรือ ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯ และมีการชำระเงินครบถ้วน

2. การติดตั้งไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ ที่ถูกต้องตามมาตรฐาน สภาพพื้นที่จะติดตั้งต้องเรียบและได้ระดับ ความชื้นปกติ (ประมาณ 10-12%) ต้องเว้นระยะขอบระหว่างไม้พื้นกับผนังโดยรอบพื้นที่ประมาณ 10-15 มิลลิเมตร

3. ไม้พื้นเอ็นจิเนียร์ต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญหรือตามคำแนะนำการติดตั้งของทางบริษัทฯ เหมาะสำหรับใช้งานภายในที่พักอาศัยหรือพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ได้แก่ห้องพักในโรงแรม, คอนโดหรือบ้านเช่า (Guest house) เท่านั้นกรณีใช้งานในพื้นที่เพื่อการพาณิชย์ที่มีการใช้งานหนักได้แก่ล๊อบบี้ในโรงแรม, ทางเดินในห้างสรรพสินค้า, สนามกีฬาหรือสภาพพื้นที่ที่เปียกขึ้นเช่นห้องน้ำ, ห้องซาวน่าถือว่านอกเหนือขอบข่ายรับประกัน

4. ผู้ติดตั้งจะต้องตรวจสอบความชำรุดเสียหายของสินค้าทั้งก่อนและขณะติดตั้งไม้พื้นเอ็นจิเนียร์กรณีมีการนำสินค้าไปติดตั้งทางบริษัทฯจะถือว่าผู้ติดตั้งยอมรับความชำรุดหรือสภาพของสินค้าที่ไม่สมบูรณ์ทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ไม่เปลี่ยนสินค้าใหม่

5. เงื่อนไขการที่อยู่นอกการรับประกันไม้พื้นเอ็นจิเนียร์
    5.1. ความเสียหายอันเกิดจากการกองเก็บไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ
    5.2. ความเสียหายอันเกิดจากความละเลยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสม ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
    5.3. ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย หรือภัยจากธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย หรือแผ่นดินไหว ฯลฯ หรือความเสียหายอันเกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมี แม้การเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระหว่างการรับประกันก็ตาม
    5.4. ความเสียหายที่เกิดจากการขยายตัวของไม้อันเนื่องมาจากการปิดห้องไม่ได้ใช้งานทำให้ภายในห้องไม่มีอากาศถ่ายเทหรือเกิดการอบมีความร้อนสูงในห้อง
    5.5. ในพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงควรป้องกันแสงแดดไม่ให้สัมผัสไม้พื้นโดยตรงเป็นเวลานานซึ่งอาจทำให้สีของไม้พื้นซีดจางหรือมีการยืดหดตัวที่มากกว่าปกติ
    5.6. ควรรองปุ่มยาง หรือ สักหลาด ใต้ขาเฟอร์นิเจอร์เพื่อป้องกันรอยขีดข่วน ซึ่งจะมีผลต่อผิวเคลือบของไม้พื้น ความเสียหายดังกล่าว ให้ถือว่านอกเหนือขอบข่ายการรับประกัน
    5.7. ความเสียหายของไม้พื้นที่เกิดจากของมีคมและล้อเลื่อนที่เป็นพลาสติกแข็งหรือล้อยางที่เสื่อมสภาพกดทับหรือลากผ่านไม้พื้น
    5.8. ทางบริษัทฯ ไม่รับประกันสินค้าที่เสียหายจากการใช้งานไม่ปกติหรือไม่ถูกวิธีและขาดการดูแลรักษาพื้นผิวไม้ตามคำแนะนำ โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือวิธีทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้อง
    5.9. การรับประกันสินค้า ไม่รับประกันในกรณีใด ๆ ที่เกิดจากความประมาท ทำให้สินค้าชำรุดเสียหาย รวมถึง สึกหรอจากอายุการใช้งานปกติ

6. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบสภาพสถานที่บริเวณพื้นที่ที่ชำรุดเสียหาย ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน

7. การเรียกร้องสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ต้องแจ้งภายใน 15 วัน หลังจากที่พบข้อบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธการรับประกันหากเกินระยะเวลาดังกล่าว

8. กรณีที่เกิดความเสียหายภายใต้ขอบข่ายการรับประกัน ทางบริษัทฯ ยินดีจัดส่งสินค้าและติดตั้งไม้พื้นโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรื้อพื้นเดิม , ความเสียหายที่เกิดจากการรื้อถอนการติดตั้งกลับ และค่าอุปกรณ์จบงาน ฯลฯ )

9. ในกรณีที่สินค้าที่ชำรุดเสียหาย ไม่มีสำรองหรือยกเลิกการผลิต ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าประเภทเดียวกันในราคาต่ำกว่าหรือเท่ากับสินค้าที่ผู้ซื้อเคยซื้อไปและได้รับความเสียหายตามเงื่อนไขการรับประกันตามเอกสารฉบับนี้ โดยต้องเป็นสินค้าที่ทางบริษัทฯ จัดจำหน่ายอยู่ **

10. การประกันสินค้าทางบริษัทฯ จะให้การรับประกันเฉพาะผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้สินค้าคนแรกเท่านั้น ไม่สามารถส่งต่อการรับประกันให้กับบุคคลอื่นๆ  และทางบริษัทฯ จะไม่รับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ข้างต้น หากไม่มีใบรับประกันมาแสดง หรือ ใบรับประกันมีรอยขีดฆ่า แก้ไขหรือไม่มีการประทับตราของผู้แทนจำหน่าย

11. การรับประกันสิ้นสุดอายุเมื่อใบรับประกันหมดอายุ สูญหาย และ/หรือสินค้าเสียหายตามเงื่อนไขข้างต้น